Juridisch beëdigd vertaler / tolk

Startpagina > Diensten > Juridisch beëdigd vertaler / tolk

Vertaler/Tolk

*Nederlands-Turks

Wat is een juridisch vertaler?

Een vertaler produceert een schriftelijk document door een tekst te vertalen vanuit de ene in de andere taal. Een juridisch vertaler moet de fundamentele concepten en termen beheersen van het recht, maar ook van het gebied waarop het wordt toegepast. Juridische vertaling is cruciaal voor meertalige communicatie doordat zij natuurlijke personen, bedrijven, juridische en overheidsinstanties in staat stelt onderling te communiceren ongeacht verschillende talen, culturen en landsgrenzen. Voor een juridische vertaling is kennis nodig van specialistische terminologie en van de taaltechnische conventies in de bijbehorende documenten. Een juridisch vertaler die deel uitmaakt van het juridische team en toegang heeft tot juridisch deskundigen, stelt u in staat alle ins en outs van een specifieke zaak te overzien, inclusief de benodigde juridische terminologie. Doordat hij/zij het rechtsstelsel en de betreffende juridische processen begrijpt, kan de juridisch vertaler u bijstaan bij uw juridische handelingen.

Wanneer u op zoek bent naar een juridisch vertaler zult u veel belang hechten aan beroepsnormen op het gebied van linguïstische bekwaamheid, vertaalvaardigheid, en aan kennis van systemen, processen, terminologie en linguïstische conventies in specifieke situaties.

Wat is een juridisch tolk?

Een tolk levert een mondelinge taaldienst: hij of zij tolkt tussen twee talen en kan dat simultaan (fluisterend of via apparatuur) doen of consecutief (waarbij de spreker(s) en de tolk elkaar afwisselen). Juridische tolken zijn specialisten die voornamelijk met advocaten werken in het kader van juridische procedures zoals rechtszaken, getuigenverklaringen, hoorzittingen, mediationprocedures, arbitragezaken, gesprekken met cliënten etc. Deze deskundigen helpen u met andere partijen te communiceren wanneer u te maken heeft met grensoverschrijdende procedures.

Heeft u hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.